Do ulkige Wuchtere sjunge “Ade tou ju goude Noacht”

Do ulkige Wuchtere häbe ‘n näi Läid apnumen. Jo sjunge “Ade zur guten Nacht” ap Seeltersk. Die Titel is nu “Ade tou ju goude Noacht”.