Do ulkige Wuchtere sjunge “Du, du laist mie in’t Hate”

Do ulkige Wuchtere häbe ‘n näi Läid apnumen un dit Moal kregen jo Stöän. Do tju Sjungersken Marion Erdman, Helga Mödden un Miriam Kösters häbe “Du, du liegst mir im Herzen” in’t Seeltersk uursät, Marion Erdman spielde Gitarre un die Seelter Gespräkskring Strukelje, die sik eenmoal in Mound in’t Mandehuus in Strukelje träffet, soang mee.

So heer sik “Du, du laist mie in’t Hate” ap Seeltersk an: