Groningen hät n näien Professor foar’t Fräisk

Et saach so uut, dät ju Universität in Groningen kien Professor foar’t Fräisk moor kriege skuul, man et kumt daach uurs. Arjen Versloot wädt foar fieuw Jier in Groningen anstoald. Hie is bie ju Universität fon Amsterdam uk Professor foar do Germaanske Toalen, deerunner et Fräisk, un gungt nu twäin Dege inne Wieke ätter Groningen wai.

Fergeen Jier geen Goffe Jensma as Fräisk-Professor in Groningen in Raante. Ju Universität stoalde do Anne Merkuur as Koasterske an, un nit as Professorske. Uk kreeg ju bloot n hoolgen Boantje, wilst Jensma aaltied ne ganse Stede heeuwed hiede. Deer wieren fuul Fräizen nit lukkelk uur un uk dät nederloundske Parlament kwied tou de Universität, dät ju foar’t Fräisk as Oamtssproake wier n Professor anstale moaste.

Ju Universitäät geen uumliek un hät nu Versloot foar n poor Jiere n Professor-Boantje roat. In de Twisketied kon dät Merkuur Moanske, ju noch jung is, sik bie de Universitäät färe uuntwikkelje un toun Eende säärm Professorske wäide.

Arjen Versloot hät sik mä fuul fräiske Toalen befoated, deerunner do uutstuurwene Dialekte fon’t Ailound Wangerooge un fon’t Lound Wursten, do juust so as et Seeltersk aastfräiske Toalen sunt un dät aiske glieke. Versloot hät n Woudebouk uur’t Wangeroger Fräisk uutroat. Hie koant sik goud uut mä ju Uutsproake in aal do oolde un näie fräiske Dialekte un hät foar dät “Handbuch des Friesischen” (quasi ju “Bibel” foar de Frisistik) uur oolde aastfräiske un Seelter Tekste un uur ju Uuntwikkelenge fon do Lude in do fräiske Toalen skrieuwen.