In Foulge 5 fon “Anne Äi” fertält Klara Berkenheger uur “Do Seelter Sjungere”

In ju 5. Foulge fon “Anne Äi” gungt et uum dän Wieuwljude-Koor “Do Seelter Sjungere”. Die is in’t Jier 2023 trietich Jier oold wuden. Klara Berkenheger wier fon Ounfang of an deerbie. Ju fertält, wieruum die Koor stifted wude un wät in do Jiere aal so geböärd is.