Karin Haug is dät näie Gezicht bie ju Friisk Foriining

Ju Friisk Foriining in Noudfräislound hät Karin Haug as Projäktkoordinatorske in Tjoonst numen. Bit nu moakede Ilwe Boysen ju Oarbaid foar ju noudfräiske Toal- un Kultuurorganisaatsje allenich. Truch Stöän fon dät Lound Sleeswiek-Holstein kuud ieuwenske him noch wäl uurs anstoald wäide.

Dät Bekoander-Moakjen fon do Noudfräizen un dät Ferspreden fon ‘n modärnere Bielde fon do Fräizen sunt wichtige Apjääften foar dät näie Projäktmoanske. Ju skäl oaber uk Projäkte foar do Liede fon ju Friisk Foriining uurnieme, so as et Organisierjen fon Uutfluchte un Tjoaterstukke. Ju hät dälich fluks al n Mail ferstjuurd, mä ‘n Nöigenge tou ‘n Film-Eeuwend.

Ju Friisk Foriining deelt sik in Bräist/Bredstedt ‘n Huus mä ju noudfräiske Säksje fon’n Fräiske Räid, wier uk two Ljude oarbaije. Bloot n poor Minuten Lopen deerfonou befint sik dät Nordfriisk Instituut. So kriege do Noudfräizen ne duftige profesjonälle Infrastruktuur.

Fuul Ljude kanne Karin Haug woarskienelk al, of touminsten hiere Nome. Ju is nomelk Journalistin bie’n NDR un moaket deer al Jiere “Frasch for enarken”, ‘n Seendenge ap Noudfräisk. Deer gungt ju uurs uk mä truch.

In ‘n litjet Telefoongespräk määrlich fertälde Karin Haug, dät ju sik uk ap ju Touhope-Oarbaid mä do Seelter- un Wäästfräizen fraut. Uk et Seeltersk-Kontoor is deer aiske bliede uur, dät Karin, ju wie goud kanne, maie un wedierje, ju Stede bie ju Friisk Foriining kriegen hät.