Kurt Niemeyer is stuurven

Täisdai häbe iek noch mäd Kurt boald. So as so oafte klingelde iek him an mäd n Froage uur ju Seelter Sproake, ju hie so wunderboar beheerskede. Nu is ‘r nit moor unner uus: Conrad Niemeyer – foar Fjunde “Kurt”. Un Fjunde hiede ‘r n Masse, dan dissen Rieze kude me bloot maie, wät uurs geen eenfach nit, deerfoar waas ‘r tou nät.

Wie troffen eenuur oafte bie n Seelter Buund of bie Seken, do mäd ju Seelter Sproake tou dwoon hieden, so as bie ju Foarstalenge fon do näie Seelter Leerbouke in Skäddel. Man wie häbe foaraal fuul mädeenuur boald in do eerste Mounde fon dit Jier, as wie eenuur hoast älken Moundai in’t Mandehuus in Strukelje troffen. Deer häbe iek uk ferskedene Gespräkke mäd Kurt apnumen. Morere Döäntjene und Geskichten, Ontwoude ap mien Sproakfroagen un fuul moor sunt fäästlain un uur n Deel deerfon häbe iek noch in ju Saitenge skrieuwen, wät Kurt lukkelkerwieze noch meemoaked hät. Dan hie wist nit bloot n Masse uur ju Seelter Sproake, man uk uur et Seelterlound en sien Geskichte, uur do Huusnomen, do oolde Sträiten, uur Huusmiddele fon domoals, do Familien, et Klaaster un noch sofuul moor.

Kurt waas uk aan fon do Ljude, do dit Jier Sproakfroagen fon do Sproakwietenskuppere fonne Fryske Akademy beontwouded häbe. In’t Mandehuus hät ‘r fon sien groot Wieten wät ouroat, wät fäästlain wädt in ju näie Grammatik fon’t Seeltersk, ju disse Wieke hääruutkumt.

Wo wichtich Kurt Niemeyer foar do Seelter waas, kon me sjo an aal do Erengen, do ‘r kriegen hät. Hie waas Eren-Lid fon n Seelter Buund, Eren-Burger fon ju Meente Seelterlound un hie hiede dät Buundes-Fertjoonst-Krjuus un ju gouldene Eren-Näddele fon dän Stede-un-Meente-Buund.

Iek häbe bloot two Jiere mäd Kurt tousammenoarbaidje kuud un häbe dissen Mon al so ljoof wonnen. Wät mout ‘r do Seelter un foaraal sien Moanske Elisabeth dan skräkkelk failje.

Hierunner stounde n poor Kolumnen, do ap do flugge Geskichten fon Kurt basierje:

Conrad

Oold Brood

Ein Tunnel unter der Sagter Ems

Henk Wolf, 21.11.2022