Loundskupsdai goud besoacht

In n oaifullen groten Soal fon n oolden Lounddai in Ooldenburich wieren Sneeuwende woarskoujende un optimistike Woude tou heren. Die Präsident fonne Loundskup, Professor Uwe Meinerts, wees ap do grote Probleme mä Oorloch un Klima-Feruurenge appe Wareld wai. Hie betoonde deerbie ju Feroantwoudelkaid fon do rieke Lounde, do et Lieuwend in minder rieke Dele fonne Wareld nu al läip stuur moakje.

Lof roate et foar do Mee-Oarbaidere un Oarbaidsmeenskuppe fonne Loundskup. Ferskedene Ljude kregen n Eren-Näddele: Professor Rainer Buchwald kreeg een foar sien Oarbaid foar e Natuur-Sküül, Ursula Hemken un Lothar Fleischer foar hiere erenoamtelke Oarbaid foar ju Stääd-Biblioteek un Stefanie Timmer foar dän Stöän foare Ukraine.

Uk et Seeltersk-Kontoor wude loved. Professor Meinerts namde ju Oarbaid fon n Seeltersk-Beapdraagde “musterhaft” un Kalle Schramm fon n Seelter Buund kwied, dät et Seeltersk in do fergene two Jiere “einen großen Sprung vorwärts” moaked hät.

Ju Ooldenburichske Loundskup hiede foar sien Fizziete noch n aiske fluch Program appe Bene stoald: fjouwer junge Wäänte fon Schlagwerk Nordwest trummelden wukkelk virtuoos ap alle mugelke Seken. Ivonne Kaiser fon’t Loundesmuseum Natur und Mensch hiede ne aiske näisgierige Foarlezenge uur dän Umegoang mäd moanskelke Knoken, do nit aaltied truch ju Willenze fonne Oainer in’t Museum tougjuchtekemen sunt.