Nu kon me 1000 Euro winne mä en Master-Oarbaid uur fräiske Toal un Kultuur

Alle two Jiere rakt ju Fryske Akademy in Ljouwert n Pries uut foar ju bääste Master-Oarbaid uur fräiske Toal of Kultuur. Me kon nu wier Oarbaide ienstjuure. Do mouten skrieuwen weze inne Periode Juni 2020 bit Juni 2022.

Moor Informationen fiende Jie hier.