Protokolle fon n Oarbaidskring Seeltersk 2022 bekoand roat

Die Oarbaidskring Seeltersk hät in’t Jier 2022 fjauer Fergoaderengen heeuwed. Bie een deerfon waas Björn Thümler, die läichsaksiske Minister foar Kultuur un Wietenskup, tou Gaast. Fon do ure tjo Fergoaderengen sunt Protokolle skrieuwen wuden. Do sunt appe Projektsiede uur n Oarbaidskring (anonymisiert) tou lezen.

Hier fiende jie de Projektsiede.