Tichtplicht

Henk Wolf, 20.12.2021

Wan iek dit skrieuw, sunt uursiede de Skeed alle Winkele wier ticht. Uum ‘e Corona mouten se bit Midde Januoar sleten blieuwe. Lockdown kwät me dälich ap Holloundsk – un uk ap Düütsk un Wäästfräisk wädt dät ängelske Woud bruukt.

In ‘e wäästfräiske Medien fint me deernäist noch en uur Woud: tichtplicht. Eerst moate iek dät oantlik nit liede: in ‘t Fräisk sunt sukke abstrakte Woude nit so gebrukelk, me wude eer “de winkels binne ticht” as “de lockdown” kwede. Do Medien wollen ‘t oaver knap un skäärp kwede un dan gungt et oafte nit sunner so’n kut Woud.

Tichtplicht is n bitje n apoatich Woud: zu-Pflicht of geschlossen-Pflicht ap Düütsk wude uk roar lude. Uurdeels: et riemet sik un is intwiske al nit moor so uungewöönlik.

n Foardeel is uk noch, dät me dät Woud in ‘t Seeltersk uk goud bruke kon: zu of geschlossen is ap Seeltersk ticht un Pflicht is Plicht. Tichtplicht is ap Seeltersk somä nit froamder as ap Wäästfräisk. Ap Noudfräisk blieuwt de Riemerai, bloot moakje jo deer fon ‘e i n a: tachtplacht. So kon me daach froai n näi un begriepelk interfräisk Woud apbrange, wat in disse Tied – spietelkerwieze – woarskienelk noch n Skoft nödich weze skäl.