Tröie

Henk Wolf, 10.5.2023

“Tröie” (Pullover, Weste) is daach ‘n wukkelk fluch seeltersk Woud. Et is fonsäärm ‘n Sibbe fon’t holloundsk un wäästfräisk “trui”. Bee Woude kume woarskienelk uut et Platdüütsk, wät et säärm wier uut et Fransk hät, wier et dälich nit moor in Gebruuk is. Ju latienske Uurfoarme is dan ‘Troga’.