Wolter Jetten skrift Weblog ap Seeltersk

Wolter Jetten is n aktieven jungen Wäänt, mä n groot Haat foar ‘t Seeltersk. Hi skrift nu uk n Weblog in un uur ju Toal fon ‘t Seelterlound. Ap dit “Seeltersk Blog” sunt do Kolumnen tou fienden, do er foar dän General-Anzeiger skrieuwen hät, ne Düütsk-Seelterske Idiomlist, man uk Toachten uur Toal, Geskichte un Politiek. Näist Seeltersk kon me deer uk Düütsk un Wäästfräisk fiende.

Dät “Seeltersk Blog” is hier tou fienden.